Oferta

Biuro Rachunkowe ALFA wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów.

Świadczymy kompleksową obsługę podatkową, księgową, kadrową i płacową uwzględniając indywidualnie sposób kontaktu z Naszym biurem.

Nasi klienci są informowani o sytuacji ekonomicznej firmy, dostają także wszystkie prawnie wymagane raporty, a także zestawienia ułatwiające podejmowanie decyzji finansowych.
Pomagamy także podjąć jak najkorzystniejsze decyzje podatkowe.

Oferujemy:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
- specjalizacja w prowadzeniu księgowości orgranizacji pozarządowych, fundacjii
   i stowarzyszeń
- prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
  fizycznych
- sporządzanie ewidencji (rejestrów) dal celów rozliczania podatku od towrów i usług (VAT)
- sporządanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku
  dochodowego pracowników
- kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek
  i sporządzanie deklaracji
- reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
- wyprowadzanie zaległości
- rozliczenia roczne

Zapraszamy do współpracy !